Grudzień '11

Kolejny etap prac merytorycznych – multimedia.

Zespół projektowy spotkał się w Krakowie ze specjalistami z University in Lillehammer, Centre for Continuing Education- partnerem w projekcie, który odpowiada za stworzenie elementów edukacyjnych do strony internetowej.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „Multimedialny dostęp do zbiorów – interaktywny przewodnik”.

Generalny wykonawca kontynuował prace remontowo-budowlane m.in. pokrycie dachu blachą miedzianą, palowanie pod konstrukcję fundamentową, zbrojenie i betonowanie ściany granicznej pomiędzy Pałacem Czartoryskich i Pałacem Lubomirskich, wykonanie konstrukcji pomocniczej do montażu kładki nad dziedzińcem.

Odbyła się wizyta przedstawicieli generalnego wykonawcy i projektanta w zakładzie produkującym zadaszenie oraz kładkę nad dziedzińcem.