Lipiec '11

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą prac remontowo-budowlanych - rozpoczęcie prac.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na prace remontowo-budowlane związane z przebudową i remontem Muzeum XX Czartoryskich, wyłoniono generalnego wykonawcę: konsorcjum dwóch firm- Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków S.A. w Krakowie jako lider i firma FF Bud Jan Filipowicz z Krakowa jako partner. W dniu 12 lipca Zarząd Fundacji XX Czartoryskich podpisał umowę z generalnym wykonawcą, a 14 lipca 2011 nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy.

We wnętrzach zabytkowego Pałacu wykonano prace zabezpieczające oraz rozpoczęto prace demontażowe (m.in. stolarki drzwiowej i okiennej) i wyburzeniowe. Firma Rachtan Art Restauro z Krakowa kontynuowała renowację elewacji zewnętrznych oraz elewacji dziedzińca rozpoczętą w czerwcu 2011.