Luty '12

Luty 2012

Kontynuacja działań i początek ostatnich etapów prac. Wizyta kontrolna ekspertów z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Goście na placu budowy.

Trwały prace nad przygotowaniem strony www i interaktywnego przewodnika po Muzeum Czartoryskich. W drodze przetargu wyłoniono firmę Lingua Lab z Krakowa jako wykonawcę zadania „Tłumaczenie tekstów będących częścią multimedialnego przewodnika”. Generalny wykonawca kontynuował prace remontowo-budowlane m.in. zbrojenie i betonowanie, montaż instalacji, układanie konstrukcji szklanej kładki nad dziedzińcem, zakończono montaż metalowej konstrukcji szklanego dachu na dziedzińcem. Odbyła się wizyta kontrolna ekspertów z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Plac budowy odwiedziła pani minister Małgorzata Omilanowska-podsekretarz stanu w MKiDN oraz pan Jerzy Miler- wojewoda małopolski. Trwały nagrania filmowe dokumentujące przebieg realizacji projektu.