Październik '11

Wizyta Prezydenta i Członków Rady Fundacji XX Czartoryskich.
Pierwsze prace montażowe i oceny postępu prac.


Adam Karol Czartoryski - Fundator i Prezydent Rady oraz Josette Czartoryski, Karol Czartoryski, Krzysztof Czartoryski, Marcin Radziwiłł, Prof. Jan Ostrowski - Członkowie Rady Fundacji XX Czartoryskich wizytowali plac budowy i zapoznali się z postępem prac. Plac budowy odwiedziła również Monika Smoleń – podsekretarz stanu w MKiDN oraz Maciej Klimczak- podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Firma ZISTECHNIKA rozpoczęła montaż nowej kotłowni gazowej, której uruchomienie planowane jest na początek listopada.
Generalny wykonawca kontynuował prace remontowo-budowlane m.in.: montaż stalowej konstrukcji dachu od strony ulicy Pijarskiej, montaż drewnianej więźby dachowej i murowanie nowych ścian. Dokonano kolejnych komisyjnych, częściowych odbiorów prac konserwatorskich dotyczących elewacji oraz stolarki okiennej. W odbiorach uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.