Sierpień '11

Kolejny etap: prace projektowe i rozbiórki.
Rozpoczęcie prac merytorycznych nad scenariuszem ekspozycji.


Firma Mazur Kolor z Dźwierzut - Miętkie kontynuowała konserwację zabytkowej stolarki okiennej, rozpoczętą w czerwcu 2011.

Firma PPH ELEKTROINSTAL z Miechowa rozpoczęła wykonywanie prac projektowych oraz robót instalacyjnych dotyczących instalacji elektrycznych, a firma ZISTECHNIKA Sp.z o.o. z Krakowa rozpoczęła wykonywanie robót projektowych oraz remontowo – budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i mechanicznych. Generalny wykonawca kontynuował prace rozbiórkowe m.in. rozbiórkę dachu, wykonywano również prace remontowo-budowlane min. zbrojenie i betonowanie fundamentów. Firma Rachtan Art Restauro kontynuowała renowację elewacji zewnętrznych oraz elewacji dziedzińca.

Zespół powołany przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie i złożony z kustoszy Muzeum Narodowego w Krakowie w składzie: Dorota Dec, Jan Dreścik, Dorota Gorzelany, Katarzyna Kopera-Banasik, Tomasz Kusion, Janusz Wałek, Paweł Wierzbicki pod kierownictwem prof. Marcina Fabiańskiego rozpoczął prace nad scenariuszem nowej ekspozycji w Muzeum XX Czartoryskich.