Biblioteka

KONTAKT:
adres: ul. św. Marka 17, 31-018 Kraków
tel:  +48 12 370 54 20,  370 54 21
e-mail:
bczart@mnk.pl


KIEROWNIK BIBLIOTEKI KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH:
dr Paweł Wierzbicki
tel. +48 12 370 54 24
mail:
pwierzbicki@mnk.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 15.45
sobota: 9.00 - 13.45


W sierpniu biblioteka jest zamknięta dla czytelników.

Bazy danych i katalogi

Informacje dotyczące katalogów i inwentarzy zbiorów znajdują się na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie zob. http://mnk.pl/oddzial/biblioteka-ksiazat-czartoryskich/bazy-danych-i-katalogi

Informacje

Realizacja rewersów odbywa się o godz. 9.00, 11.00 i 13.00. Czytelnicy zamiejscowi mają prawo do pierwszej realizacji poza wyznaczonymi godzinami. Każde następne zamówienie odbywa się wg wyznaczonych godzin.

Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia zbiorów. W tym celu należy wypełnić rewers, wydrukować, podpisać, zeskanować a następnie skan przesłać na adres bczart@mnk.pl . Rewersy nieczytelne lub nie podpisane nie będą realizowane! Rewers dostępny na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie zob. http://mnk.pl/oddzial/biblioteka-ksiazat-czartoryskich/informacje


Czytelnicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia obiektów własnym aparatem cyfrowym (bez statywu i lampy błyskowej). Zdjęcia mogą być wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zdjęć do publikacji należy skontaktować się z Sekcją Sprzedaży (aralska@mnk.pl).

Obiekty zmikrofilmowane oraz posiadające kopie cyfrowe nie są udostępniane w oryginale.

 

Czytelnicy mogą składać zlecenie na wykonanie (lub udostępnienie z archiwum cyfrowego) zdjęć przez Pracownię Fotograficzną MNK. Zamówienie należy złożyć w Sekcji Sprzedaży (aralska@mnk.pl)

Szczegółowe zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki zawarte są w Regulaminie Biblioteki, dostępny na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie zob. http://mnk.pl/oddzial/biblioteka-ksiazat-czartoryskich/informacje