Informacja biblioteczna

W ramach działalności informacyjnej przeprowadzone są kwerendy pisemne tak na zlecenie instytucji jak i osób prywatnych z kraju i z zagranicy.

Kwerendy heraldyczne prowadzone są odpłatnie w zależności od czasu potrzebnego na ich realizację.

W ciągu roku ze zbiorów bibliotecznych w Czytelni korzysta ok. 3500 czytelników, którym udostępnia się około 15000 woluminów druków i rękopisów.

Na aparat informacyjny Biblioteki składa się również katalog alfabetyczny druków oraz katalogi drukowane zbiorów:

  • Catalogus codicum mani scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Vol. l. Oprac. J. Korzeniowski, Kraków 1887-1893, sygn. 1-917; Vol.II. Oprac. S. Kutrzeba Kraków 1908-1913, sygn. 918-1681.
  • Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, oprac. M. Kukiel, A. Homecki, sygn. 1682-2000. Kraków 1988
  • Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie pod red. J. Nowaka, sygn. 2001-2300. Kraków 1999.
  • Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie pod red. J. Nowaka, sygn. 2301-2600, Kraków 2000 - w druku
  • Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie oprac. J. Pezda, sygn. 5214-5319, Kraków 2000 - w druku
  • Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. l. Dokumenty z lat 1148-1506, Kraków 1975 oprac. J. Tomaszewicz,
  • Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. II. Dokumenty z lat 1506-1828.
  • Katalog kalendarzy polskich od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Czartoryskich oprac. Janina Buła, Kraków 1994.