O Fundacji

Zmiana w Zarządzie Fundacji XX. Czartoryskich

Z dniem 31 maja br. Jan Lubomirski - Lanckoroński przestaje być członkiem Zarządu Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie. Jan Lubomirski - Lanckoroński został członkiem Zarządu Fundacji XX. Czartoryskich w trakcie przeprowadzania transakcji zakupu przez polski rząd Kolekcji Książąt Czartoryskich oraz budynków należących do Fundacji XX. Czartoryskich, w których mieści się Muzeum Czartoryskich. Z uwagi na to, że Jan Lubomirski spełnił cele jakie były przed nim stawiane jako członka Zarządu fundacji oraz szereg innych zobowiązań, m.in. wobec Fundacji Książąt Lubomirskich podjął decyzję o rezygnacji z tej funkcji.

Fundacę XX. Czartoryskich reprezentuje Maciej Radziwiłł, absolwent wydziału socjologii i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł MBA uniwersytetu Illionoi w Urbana-Champain. W latach 1980-tych był pracownikiem naukowym UW i działaczem opozycji demokratycznej.W latach 1990 dyrektor ds. analiz finansowych w banku Credit Suisse, potem Union Bank of Switzerland. Następnie był wieloletnim prezesem spółki Trakcja PRKII SA. Członek wielu rad nadzorczych, udziałowiec kilku spółek z sektora energii odnawialnej, rolnictwa, przetwórstwa żywności i drewna, elektroniki, nieruchomości i usług. W 2008 roku został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla demokracji w Polsce.

- Fundacja XX. Czartoryskich w dalszym ciągu będzie wspierała historię rodziny Czartoryskich, a także upowszechniała wiedzę na ten temat. Dzięki uzyskanym środkom fundacja będzie mogła wspierać przedsięwzięcia mające za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, ale także te mające na celu upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturalnego w Polsce i za granicą, w szczególności związanego z rodziną Czartoryskich i rodzin spokrewnionych. W planach jest wsparcie dla projektów o charakterze kulturowym i historycznym, uczących postaw patriotycznych, humanistycznych i prospołecznych.- mówi Maciej Radziwiłł, członek Zarządu Fundacji XX. Czartoryskich.


Szanowni Państwo,

29 grudnia 2016 zapisze się na kartach historii jako bardzo ważny dzień dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Wypełniona została wola księżnej Izabeli Czartoryskiej, aby bezcenne, składające się z tysięcy dzieł sztuki zbiory książąt Czartoryskich były własnością narodu polskiego. Jako Zarząd jesteśmy zaszczyceni, iż mogliśmy brać czynny udział w przekazaniu i sprzedaży tej wspaniałej kolekcji obywatelom. Mamy również nadzieję, że dzięki temu darowi zbiory będą dostępne dla jeszcze większej liczby obywateli oraz, że będą chlubą wszystkich Polaków.

Zarząd Fundacji XX. Czartoryskich

 

https://www.facebook.com/czartoryscy/posts/1298509353579092