O Fundacji

Szanowni Państwo,

29 grudnia 2016 zapisze się na kartach historii jako bardzo ważny dzień dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Wypełniona została wola księżnej Izabeli Czartoryskiej, aby bezcenne, składające się z tysięcy dzieł sztuki zbiory książąt Czartoryskich były własnością narodu polskiego. Jako Zarząd jesteśmy zaszczyceni, iż mogliśmy brać czynny udział w przekazaniu i sprzedaży tej wspaniałej kolekcji obywatelom. Mamy również nadzieję, że dzięki temu darowi zbiory będą dostępne dla jeszcze większej liczby obywateli oraz, że będą chlubą wszystkich Polaków.

Zarząd Fundacji XX. Czartoryskich

 

https://www.facebook.com/czartoryscy/posts/1298509353579092