Styczeń '12

STYCZEŃ 2012

Montaż konstrukcji szklanego dachu nad dziedzińcem

Generalny wykonawca kontynuował prace remontowo-budowlane m.in. zamontowano stalową konstrukcję szklanego zadaszenia i kładki nad dziedzińcem. Wykonano próby iluminacji elewacji zewnętrznych i dziedzińca. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania  „Multimedialny dostęp do zbiorów – interaktywny przewodnik” i wyłoniono wykonawcę: firmę Ontia z Krakowa. Kontynuowano współpracę z ekspertami, którzy opracowują treści do interaktywnego przewodnika oraz ze specjalistami z University in Lillehammer, Centre for Continuing Education- partnerem w projekcie, który odpowiada za stworzenie elementów edukacyjnych do strony internetowej.  Trwały nagrania filmowe dokumentujące przebieg realizacji projektu.